Auteursrecht

Firanet.nl doet haar uiterste best geen inbreuk te maken op auteursrecht van derden. Firanet.nl is regelmatig op zoek naar rechthebbende van de afbeeldingen en foto's die gepubliceerd worden op deze site en probeert in contact te komen met rechthebbende. Maar helaas is het niet altijd mogelijk om rechthebbende te achterhalen vanwege miljoenen afbeeldingen die op het Internet te vinden zijn en het feit dat deze afbeeldingen auteursrechtelijk beschermd zijn en niet van het publiekelijk  domein. Rechthebbenden kunnen Firanet.nl contacteren wanneer zij ervan overtuigd zijn dat er inbreuk wordt gemaakt op deze rechten. Wanneer dit op een duidelijke manier vermeldt word, worden de betreffende teksten of afbeeldingen van de site direct verwijderd of licentie voor het gebruik aangekocht.

Op de aangeboden inhoud (tekst) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden herpubliceerd of overgedragen zonder toestemming van Firanet.nl. Alle rechten terzake zijn voorbehouden.

Klachten, suggesties en opmerkingen

Voor eventuele klachten, suggesties en opmerkingen betreffende auteursrecht of andere rechten kunt u gebruik maken van het contact formulier.