Privacyverklaring en Disclaimer

Privacybeleid van Firanet.nl

De privacy van de bezoekers op Firanet.nl is zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor jou belangrijk is. Hier beneden geven we aan wat voor soorten informatie wij verzamelen en waar we deze informatie voor gebruiken.

Log Files

Zoals de meeste sites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat je IP adres, je browser gegevens (bijvoorbeeld Firefox of Internet Explorer), je internet provider, het tijdstip van je bezoek en welke pagina's je bezocht hebt.

"Cookies" en "webbeacons"

We gebruiken "cookies" en webbeacons om informatie op te slaan zoals je persoonlijke voorkeuren. "Cookies" zijn kleine stukjes data dat op de harde schijf van de bezoeker wordt opgeslagen. Het gebruik van "cookies" wordt door websurfers algemeen aanvaard. "Cookies" bevorderen de ervaring van de bezoeker en besparen tijd. Zo hoef je bijvoorbeeld niet elke keer je naam en emailadres in te vullen als je een reactie achterlaat. Een ander voorbeeld is de informatie die wordt opgeslagen in een "cookie" als je inlogrechten hebt voor deze site. Een "webbeacon" is een elektronische afbeelding waarmee een "cookie" op uw computer kan worden herkend wanneer u een webpagina of e-mail bekijkt.

We tonen advertenties van derde partijen op onze site www.firanet.nl (bijvoorbeeld van Google Adsense). Sommige van deze adverteerders gebruiken technologie zoals "cookies" en "webbeacons" wanneer ze op onze site adverteren.

Hierdoor verzamelen deze sites ook informatie zoals je IP adres, je internet provider, je browser en soms of je flash geïnstalleerd hebt. Deze informatie kan bijvoorbeeld geburikt worden voor geografische targeting (bv vacatures in Amsterdam voor mensen uit Amsterdam) of bijvoorbeeld voor advertenties gebaseerd op de sites die je eerder hebt bezocht (bv kookreclames als je veel kooksites bezoekt)

DoubleClick DART "cookies"

Het is ook mogelijk dat er DART "cookies" gebruikt worden voor het laten zien van advertenties door Google DoubleClick. Deze "cookies" worden geplaatst als u een website bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van Google DoubleClick advertenties (waaronder sommige Google Adsense advertenties). Deze "cookie" wordt gebruikt om advertenties te tonen die bij de bezoekersvoorkeuren passen (interest based targeting).

De getoonde reclames kunnen gerelateerd zijn aan de websites die u in het verleden heeft bezocht. Als u bijvoorbeeld sites heeft bezocht over muziekconcerten dan kan het best zijn dat u later advertenties voor muziekconcerten ziet terwijl u op een niet-gerelateerde website bent, bijvoorbeeld een voetbal website. DART gebruikt alleen informatie die niet te herleiden is naar persoonlijke informatie. Het houdt geen persoonlijke gegevens bij zoals naam, adres, banknummers, etc. Afmelden voor deze dienst is mogelijk via de volgende pagina. http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

"Cookies" uitzetten

Men kan het gebruik van "cookies" zelf beheren via zijn browser.

Je kan er voor kiezen deze "cookies" uit te zetten in je eigen browser of bijvoorbeeld via een firewall zoals Norton Internet Security. Dit kan invloed hebben op het gebruik van deze site en vooral op de interactie met een website. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet meer kan inloggen in forums of user accounts.

Het wissen van "cookies" heeft geen zin. De volgende keer dat u een website bezoekt wordt er een nieuwe "cookie" aangemaakt.

Gegevens van gebruikers worden niet ter beschikking gesteld aan derden

Op de formulieren op deze site moeten gebruikers informatie verstrekken. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. Alle verzamelde gegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De bescherming van uw privacy is van essentieel belang voor Firanet.nl.

Niet aansprakelijk

Firanet.nl bevat links naar andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de privacy verklaring noch de inhoud van deze sites. Firanet.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van "cookies" op andere sites. Firanet.nl raadt u aan om uzelf inzicht te verschaffen in het data privacybeleid van de desbetreffende bedrijven en websites.

Disclaimer van Firanet.nl

Firanet.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Firanet.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Firanet.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. De informatie op Firanet.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Firanet.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op haar website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Firanet.nl aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van de blog of van de informatie die op de blog beschikbaar is.

Reacties van bezoekers

Firanet.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reacties op door haar gepubliceerde artikelen, maar behoudt zich desalniettemin het recht voor om reacties te bewerken of te verwijderen.

Reacties die niet relevant zijn, reclame bevatten, reacties waarbij fatsoensnormen worden overschreden of reacties met inbreuk op het auteursrecht van anderen zullen niet worden geaccepteerd en kunnen worden verwijderd. Reacties, beweringen en meningen op pagina's van Firanet.nl zijn die van de auteur(s) en stemmen niet noodzakelijk overeen met de mening(en) van Firanet.nl en haar partners. Firanet.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Zonder toestemming van de auteur mogen de teksten die gepubliceerd zijn op www.firanet.nl niet gebruikt worden voor welk doeleinde dan ook.